Yukihiro Taguchi
Bücher Domino
4 november – 2 december 2006

Yukihiro Taguchi’s Bücher Domino is een hommage aan boeken – gelukkig! – en aan onze boeken in het bijzonder. Yukihiro – wij kennen hem al enkele jaren, en hij óns – onderkende meteen de rol die boeken spelen in ons leven; herkende dat boeken de belangrijkste schat zijn hier in dit huis. Dáár ging hij bóvenop zitten – ondanks onze aarzeling daarover: we hadden nét de afgelopen maanden onze boekencollecties samengevoegd en keurig chronologisch in de kasten gezet…

hpim7436

Bücher

Met zijn installatie Bücher Domino voor HET PLAFOND reageert Taguchi in dubbele zin op de gegeven locatie. Zoals gezegd: hij is gefascineerd door de grote collectie boeken in onze werkruimte – direct grenzend aan de ruimte van HET PLAFOND zelf. Ook in ruimtelijke zin reageert Taguchi op HET PLAFOND: hij maakte een domino-pad dat hoog door de ruimte slingert, boven onze hoofden tot vlak onder het plafond. Daarop zette hij boeken – rechtop. Hij maakte daarbij een selectie uit het monografische deel van onze collectie – de boeken van en over de Helden van onze cultuur.

Boeken zijn natuurlijk niet gemaakt om rechtop te staan: ze liggen liever in je hand, of desnoods plat vóór je op tafel. Boeken in een kast die je niet zorgvuldig stut, vallen ónherroepelijk om – tot vervelens toe… Boeken willen graag tegen elkaar aan leunen – een mooi beeld voor de manier waarop hun auteurs enerzijds elkaar nodig hebben, en anderzijds elkaar inspireren. Een ‘alleen staand’ boek – dat kán eigenlijk niet, das gibt’s nicht! En tóch is dat wat Yuki in zekere zin doet – maar: in zekere zin.

Domino

Door ze uit het steunend verband van de kast te halen, staan boeken in wankel evenwicht – mooie metafoor voor enerzijds de wankele positie van het enkele individu, maar óók voor de mentale kracht die in die boeken besloten is. Gelukkig ook is er, net als in onze boekenkast, een chronologische ordening, beginnend vóór de Klassieke Oudheid met een boek over de Boeddha mat pal daarnaast het Oude Testament en Plato, en tenslotte eindigend in ons eigen heden. Die lijn maakt trouwens ook mooi duidelijk hoe onevenwichtig ego’s-centrisch onze collectie eigenlijk is: we hebben blijkbaar maar héél weinig boeken uit de Oudheid en de Middeleeuwen, en de overgrote meerderheid van onze Helden is geboren in de eerste 40 jaar van de twintigste eeuw…
Al die boeken stonden dus – voor zolang het duurde – recht op, in wankel evenwicht, in een lange rij die om ons heen slingert, die soms heel dichtbij is, maar soms ook ver boven ons uit stijgt – en zo hóórt dat met helden.

Bücher Domino

Tijdens de opening van de installatie kreeg het eerste boek – dat over de Boeddha, die überhaupt niet geloofde in de permanentie van de dingen… – een zetje, Boeddha viel tegen het Oude Testament aan, dat tegen Plato viel, enzovoorts – tot en met de roman van Daniel Kehlmann, de brochures over Willem Besselink en Yukihiro Taguchi, en als allerlaatste déze tekst. Een lange rij boeken, op en over elkaar heen gevallen. Mooi beeld. Ze geven hun kracht door aan elkaar. Jammer, dat die beweging enkel lineair was: enkel van voor naar achter, van ‘toen’ naar ‘nu’. Want zó werkt cultuur natuurlijk niet. De geest waait waarheen hij wil, en wíj kunnen ook in de tijd terug gaan, dankzij onze boeken. Waar iedere metafoor op een gegeven moment scheef gaat, heeft Yukihiro Taguchi met zijn ‘Bücher Domino’ wél een punt gemaakt.

04

hpim7498

Taguchi is ook geïnteresseerd in wát wij lezen en gelezen hebben: hij nodigde ons en bezoekes uit hem vóór te lezen uit ons eerste boek, en uit het boek dat we op dit moment lezen. Die flarden nam hij op, en heeft die door zijn Bücher Domino geweven: zo wordt niet alleen zichtbaar, maar ook hoorbaar wat ons zo fascineert.

Tenslotte wil ik graag, ook namens Willem Besselink, Yukihiro Taguchi hartelijk bedanken voor het prachtige project dat hij hier voor ons gemaakt heeft. Het was een heel karwei, met veel energie, met allerlei problemen, maar een project dat tenslotte uitmondde in een uniek portret van onze GWBV boeken, en dat dus ook een portret van ons zelf is. Wij herkennen ons in dat portret, en bieden het nu ter bewondering aan U aan, bezoekers en voorbijgangers van HET PLAFOND.

© Guus Vreeburg / HET PLAFOND; 061104

een video (4’59”) van Yukihiro Taguchi over Bücher Domino (met excuses voor de sub-optimale beeldkwaliteit)

Yukihiro Taguchi

hpim7432

1980
geboren in Osaka/Japan
2004
diploma BA Oil Painting; Tokyo National University of Fine Arts and Music, Painting Department
2005-heden
woont en werkt in Berlin/BRD; Yukihiro Taguchi website