Willem Besselink
Berlin Rotterdam 25 x 25 / 125 x 6 – wo bin ich/waar zou ik zijn?
4 juni t/m 24 september 2005

Willem Besselink (1980) studeert Autonome Kunst aan de Willem de Kooning Academie aan de Blaak hier in Rotterdam; van half maart tot half juli 2005 – 125 dagen – verblijft hij voor een uitwisseling aan de Universität der Künste aan de Hardenbergstraße in Berlin.
De installatie bij HET PLAFOND ontstaat naar aanleiding van de bewegingen die Besselink deze maanden door Berlijn maakt. Zes keer per dag noteert hij waar hij op dat moment is. Die zes tijdpunten worden aangeduid via een gekleurde glazen kraal.

wb01

Besselink toont een kubusvormige ruimte met gekleurde kralen. De maat (250 centimeter) van die kubus is afgestemd op de maat van het raam waardoorheen het werk te zien is. De bovenkant van de kubus is een kaart van Berlin, de onderkant een van Rotterdam. Beide kaarten zijn 1:10.000 – zo wordt steeds een gebied van 25 x 25 km in kaart gebracht.
Tussen beide kaarten wordt van boven naar beneden het tijdsverloop zichtbaar van 125 dagen – iedere dag krijgt een eigen laag. Die lagen worden zichtbaar gemaakt door steeds zes glazen kralen, die zes momenten van de dag markeren en de zes plekken in Berlin waar Besselink op die momenten was, en dus ook de afstanden die hij intussen aflegt. Daarónder is te zien hoe afstanden in Berlin zich vertalen naar die in Rotterdam.
Zo groeit langzamerhand een drie-dimensionaal labyrinth van stippen van kleur – dát is het beeld waarnaar Willem Besselink op zoek is.

wb03

Willem Besselink

Willem Besselink (1980) is gefascineerd door het procesmatige karakter van aspecten van het dagelijks leven – zijn hartslag, temperatuurverschillen, zijn bewegingen en reizen, de wisselende stand van de zon, de maat en het volume van zijn lichaam, tijdsverloop. Hij meet ze en brengt ze in kaart, vaak in de vorm van een grafiek: gegevens worden afgezet tegen een x-as en een y-as. Het is hem daarbij uiteindelijk niet te doen om de precieze afleesbaarheid van de oorspronkelijke gegevens, als wel om het beeld dat zo ontstaat: een vorm die wél betekenis in zich draagt, die evenwel niet expressief is of gevoelsmatig, maar wel degelijk evocatief en suggestief.
Een verdere fascinatie geldt de patroonmatigheden van beeld zelf, de regelmaat van de geometrie bijvoorbeeld. Basisvomen als cirkel en vierkant, bol en kubus, en meetkundige reeksen of het getal p komen regelmatig terug in Besselink’s werk. Soms construeert hij ze, soms legt hij ze bloot in de locatie waar hij werkt. Soms zijn ze enkel zichzelf: ‘gegeven’ vorm met eigen abstracte schoonheid; soms worden ze ‘drager’ en ordeningssysteem van verdere gegevens.

Zaterdagavond 4 juni 2005: officiële opening  project Berlin-Rotterdam

Deze ‘vernissage’ vond plaats in Rotterdam én in Berlijn, gelijktijdig. Daartoe was de ruimte van HET PLAFOND in Rotterdam, met daarin Besselink’s installatie, via het internet verbonden met een tijdelijk HET PLAFOND in de Berliner woning van Willem Besselink. Via een live MSN verbinding konden gasten over en weer met elkaar chatten, waarbij op beide locaties een beamer zorgde voor grootschalige projectie van de chat-tekst en de bijbehorende webcambeelden. Zo kwamen, ondanks de fysieke afstand, beide plekken tóch dicht bij elkaar.
Onderdeel van de avond was het gezamenlijk bepalen van zes paar corresponderende plekken op de kaart van Berlin en die van Rotterdam, die de volgende dag bezocht werden op de zes tijdstippen die in dit hele project centraal staan. Bezoekers in Berlin en in Rotterdam vormden via het chatcontact gelegenheidskoppels en bepaalden samen de coördinaten van de door hen te bezoeken plekken – in Berlin en in Rotterdam – waar ze respectievelijk steeds Willem Besselink en Guus Vreeburg ontmoetten. Deze zes coördinaten werden bepaald via een at random methode: het rollen van kralen over de plattegrond.