Susanne Pietsch
Vista Argentina – in gesprek met jonge architecten
31 mei t/m 16 juni 2002

 02-05-31-crowd-outside

Susanne Pietsch 2002

De architect Susanne Pietsch (Freiburg/BRD, 1973) kwam al tijdens haar studie Interieur-architectuur aan de Fachhochschule Trier regelmatig in Rotterdam, waar zij zich tenslotte ook vestigde; in 2001 voltooide ze de studie Bouwkunde aan de TU Delft. Ondertussen werkte ze onder andere bij Mecanoo architecten in Delft, Carola Schaefers Architekten in Berlin en Atelier PRO architecten in Den Haag. Momenteel is ze verbonden aan het bureau Juliette Bekkering architecten in Rotterdam; hun inzending voor de recente prijsvraag Stadskantoor Rotterdam werd door de jury genomineerd. Momenteel neemt Pietsch met collega-architect Andreas Müller als pietsch/müller architecten deel aan de prijsvraag Koninklijke Schouwburg Kopenhagen. Ook organiseert ze architecten-excursies en workshops.
In januari en februari van dit jaar maakte Susanne Pietsch, ondersteund door een beurs van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst in Amsterdam een studiereis naar Argentinië.

02-05-31-crowd-inside

Vista Argentina

Pietsch’ eigen ervaring met wonen/werken tussen twee culturen wekte ook haar interesse voor Argentinië. Architectuur daar, en de cultuur in het algemeen, hebben duidelijk wortels in Europa, maar hebben zich daar, aan de andere kant van de wereld wél op heel eigen wijze ontwikkeld. Dat wordt al meteen zichtbaar in Buenos Aires, gelegen aan de Rio de la Plata (zilver-rivier) – de levensader van Argentinië en symbolische entrée vanuit Europa. Van de oudere garde architecten zijn velen uit Europa afkomstig, of hebben daar hun opleiding genoten.
In het Westen is maar weinig bekend over de Argentijnse architectuur. Recent toonde het Berlage Institute werk van een aantal Argentijnse architecten die inmiddels ‘all over the world’ werken nu in eigen land, al jaren geteisterd door een gammele economie, nog maar nauwelijks opdrachten te vinden zijn.
Pietsch wilde de gevolgen onderzoeken van die situatie – zowel de gevolgen voor de bouwpraktijk en de gebouwen zelf, maar ook voor de architectuur als discipline: hoe reageren (jonge) architecten die zich nog moeten etableren in een situatie waarin er nauwelijks nog echt werk is – blijven of ook weggaan?
Toen Pietsch afgelopen januari in Buenos Aires aankwam bleek de economische situatie in een acute crisis te verkeren, die nog steeds verder woekert. Ze sprak er met architect en architectuurcriticus Jorge Francisco Liernur, die haar in contact bracht met 14 collega’s: jonge architecten in Buenos Aires en omgeving. Pietsch bezocht hen, en heeft ook via het Internet met hen contact.

In gesprek met jonge architecten

Susanne Pietsch presenteert haar bevindingen bij HET PLAFOND op drie manieren:

 1. een doorlopende voorstelling van twee maal 80 dia’s, thematisch geordend:
 • sfeerbeelden van Buenos Aires en het omringende platteland
 • kenmerkende architectuur: oud en eigentijds
 • de toenemende privatisering van de openbare ruimte
 • architecten en hun werkkring: waar zit je, hoeveel bouw je?
 • opdrachtgevers: institutioneel en (rijke) particulieren; hoe is hun relatie met de architecten?
 1. een beknopte tentoonstelling van werk van een aantal van de betrokken jonge architecten
 2. daarnaast ligt ter inzage materiaal dat Pietsch voorbereidt tbv een toekomstige publicatie

02-05-31-through-window

Programma

 • vrijdag 31 mei 2002, vanaf 20.00 uur: opening van de presentatie, met een korte inleiding door Susanne Pietsch; U bent van harte welkom!
 • tot en met zondag 16 juni kunt U de presentatie komen bekijken: een en ander is zichtbaar direct vanaf de straat; wie de presentatie binnen, van dichtbij wil bekijken, kan proberen aan te bellen
 • voor verdere informatie kunt U contact opnemen met HET PLAFOND