Sebastian Wagner
Journeys in Dreams and Reality
4 april t/m juni 1998

De Berlijnse architect Sebastian Wagner verandert het betonnen plafond van HET PLAFOND in een translucente wolkenlucht. Op drie meter hoogte, zwevend onder het eigenlijke plafond, hangen grote lichtkasten met honderden kleurige dia’s van plekken van over de hele wereld: Japan, Rome, Rusland, Duitsland, Amerika, enzovoorts. Wagner ziet het plafond als de lucht: een projectievlak voor bevroren herinneringen aan reizen, daadwerkelijk gemaakt dan wel gedroomd.

Sebastian Wagner schreef naar aanleiding van zijn installatie Journeys in Dreams and Reality bij HET PLAFOND de volgende tekst:

          “Wanneer je de dromen-wereld een boodschapper laat zijn van alles wat je ervaart, dan kunnen reizen, gedroomde én werkelijk gemaakte, je helpen bij het her-ontdekken van ware betekenis in het leven. Dit is tevens een geestelijke belevenis, die de totale wereld van onze ervaringen transformeert.
Wanneer ik ergens ter wereld een object fotografeer, neem ik iets van dat object en van dat moment met me mee. Dat betekent dat een deel van de plek waar de foto werd genomen meereist naar de plek waar ik die foto aflever. Dat gebeurt zelfs als ik die foto per e-mail of per fax verstuur, of in enige andere vorm. Bij voort-durende reproductie wordt het oorspronkelijke object als het ware steeds verder leeg-gezogen, het verliest tenslotte al zijn echtheid.
Iets dergelijks gebeurt met onze dromen. Ze zijn deel van onze innerlijke werkelijkheid, maar ook van de momenten die we daadwerkelijk hebben meegemaakt. Wanneer ik mijn droom van de afgelopen nacht teken, dan is die tekening een onderdeel van de echte droom die ik heb gehad. Dat betekent dat ik een deel van de werkelijkheid van mijn droom teken. Tegenwoordig wordt de ervaringswereld van de dromen nauwelijks nog gewaardeerd.
Vroeger was de hemel het projectievlak voor dromen. In onze huizen is de open hemel vervangen door de afgeslotenheid van het plafond. Het is de matrix waarop dromen worden geprojecteerd.
Het hier voorgestelde translucente plafond herinnert aan de open hemel, waarin sterren flonkeren – herinneringen aan de miljoenen jaren van het universum. Evenzo zijn de dia’s als het ware bevroren informatie over andere plekken van het aardse universum universum, momenten in Japan, in Rome, in Rusland en Amerika.”

© Sebastian Wagner; Berlin, 980330

Sebastian Wagner

1963
geboren in ..

Sebastian Wagner woont en werkt sinds 1985 in Berlin