Eddy van Mourik
BERG
30 september t/m 29 oktober 2006

“Ik wil een berg bouwen” – dát was de kern van Van Mourik’s projectvoorstel voor HET PLAFOND. Bergen in eerdere installaties waren tamelijk klein van formaat, en eigenlijk de ondergrond die aangekleed werd met het eigenlijke verhaal.
Nu werkt Van Mourik voor het eerst op grote schaal, en laat hij narratieve elementen achterwege: hier gaat het om BERG zélf. Bergtoppen, en hellingen ernaartoe zijn gemaakt uit verpakkingskarton. Dat alles rust op een staketsel van dunne latten van in totaal 15 x 5 x 5 meter – véél groter dus dan de beschikbare ruimte van HET PLAFOND… De opbouw daarvan, vanaf vrijdag 15 september, maakt deel uit van de presentatie. De actie eiland, op maandag 18 september 2006 op een eiland in de Bergse Voorplas in Rotterdam-Hillegersberg, gaat aan BERG vooraf; deze actie heeft een besloten karakter.

schermafbeelding-2016-11-20-om-14-36-11

Eddy van Mourik

Eddy van Mourik groeide op langs de Rotte: voor hem niet zomaar een rivier, en niet eens de rivier van Rotterdam, maar de rivier bij uitstek – Rivier. Van Mourik heeft eindeloos langs de Rotte rondgezworven en haar al tekenend in beeld gebracht, en haar zo tot zijn eigen Rivier gemaakt. Hij zoekt, en vindt de Bron ervan in de polders buiten de stad, en tekent moeiteloos hoe de Rotte direct naast Rotterdam in de Zee uitstroomt. Net als de Rotte is ook “de berg naast Rotterdam” al jaren een inspiratiebron. Als jongetje zag Van Mourik hoe een voormalige vuilstort, in een bocht van de Rotte even buiten de stad, werd omgevormd tot een heuse Berg.
Van Mourik observeert en mythificeert: op basis van wat hij ziet en hoort en denkt en zou wíllen bouwt hij een eigen wereld. Soms ligt die in het hier-en-nu, maar veel vaker ook in een daar-en-toen. Nu eens in precieus getekende boekjes, dan weer met minutieus gemaakte 3D landschappen met Rivieren en Bergen, Wegen en Kastelen – steeds vertelt Van Mourik een meeslepend verhaal: zíjn verhaal.

BERG

“Ik wil een berg bouwen” – dát was de kern van Van Mourik’s projectvoorstel voor HET PLAFOND. Bergen in eerdere installaties als Het huis van de boswachter (2005) of Rottekasteel (2006) waren tamelijk klein van formaat, en eigenlijk de ondergrond – het level, om te spreken in termen van de computergames die Van Mourik in een eerder leven ontwierp – die aangekleed werd met het eigenlijke verhaal.
Nu werkt Van Mourik voor het eerst op grote schaal, en laat hij narratieve elementen achterwege: hier gaat het om BERG zélf. Bergtoppen, en hellingen ernaartoe zijn gemaakt uit verpakkingskarton, dat rust op een staketsel van dunne latten. Dat geraamte blijft overal zichtbaar. BERG is een samenspel van twee visuele structuren: een plastisch gevormd vlak dat als een dun vlies door de ruimte zweeft, en een 3D lijntekening in hout. In materiële zin heel iel allemaal – tóch gaat BERG een spanningsvolle dialoog aan met de ruimte van HET PLAFOND: hij past er maar nét in, lijkt het, en barst er aan alle kanten uit. Het ís ook wat: een BERG binnen…

Bergen

Een berg willen bouwen – typisch Nederlands, typisch Rotterdams. Bergen bóuw je niet, die zíjn er – van nature, of hoogstens gemaakt tijdens De Schepping. Een berg – en wélke berg dan? De Matterhorn, de Everest of de Pietersberg? De Vesuvius, Mount Fuji of de Popocatepetl? De Tempelberg, of Mozes’ Sinaï of de berg van the fool on the hill? Alpentoppen die Goethe onderweg naar Italië zag als majestueuze stille hoeders van stormen, sneeuw en regen, of die van zomerherders die ’s winters “Biertje!” roepen? De Mont Ventoux van Petrarca, of die van Tony Simpson? Óf die berg naast Rotterdam?
Van Mourik’s BERG is waarschijnlijk allemáál, en niet een portret van één specifieke berg.

Wij en BERG

“Het gaat me om de ervaring van in de bergen staan, omhoog te kijken naar een verre top en daar dan bovenop te willen klimmen.” Van Mourik wil ervaringen met ons delen – zijn ervaringen van de dagelijkse werkelijkheid.
Dat was ook de essentie van de actie eiland die hij onlangs organiseerde als aanloop naar BERG. In zijn kano bracht hij een groepje genodigden één voor één naar een eilandje in de Bergse Voorplas: een stille overtocht naar een stille plek, met uitzicht op de skyline van de stad, maar ver er vandaan.

060918_eddy-eiland01

Nu BERG. Vanaf de straat gezien kun je omhoog kijken, naar toppen in blauw verglijdend perspectief. Vanuit de woning áchter BERG wordt het normale zicht naar buiten grotendeels geblokkeerd, maar daarvoor in de plaats is uitzicht gekomen vanaf de toppen – de verte in. Tijdelijk is bovenop een gedempte waterplas – de vroegere Zalmhaven – een berg verrezen. Maak er gebruik van!

 

Boekjes van BERG

 boekje01

Zoals gezegd: Eddy van Mourik maakt óók getekende boekjes, waarin hij zijn ervaringen van de wereld weergeeft. Binnenkort start hij met een limited edition van die boekjes, die regelmatig zullen verschijnen, en waarop je je kunt abonneren. Hij presenteert de eerste editie daarvan tijdens de finissage van BERG, op zaterdagavond 28 oktober 2006.

foto-van-eddy

Eddy van Mourik

1978
geboren in Rotterdam
2002-2006
studie Autonome Beeldende Kunst aan de Willem de Kooning Academie, Rotterdam; winnaar Drempelprijs Autonome beeldende kunst (samen met Willem Besselink)
2005
deelnemer zomerproject Re_Cultivation, SICE / Sarajevo International Cultural Exchange; Sarajevo, Bosnië en Herzegovina
deelnemer zomerproject Reservaat Rotterdam op landgoed De Tempel in Rotterdam-Overschie

Eddy van Mourik woont en werkt in Rotterdam; www.eddyvanmourik.nl